Kraftsenteret Consolve

Viderefakturering

Consolve fanger automatisk opp alle systemkostnader i Softrig knyttet til dine kundeavtaler, og fanger også opp alle timer som er registrert via Consolve eller i ditt Softrig-miljø. Kombinert med fastpris-avtaler som enkelt settes opp på kundekort og et fakturagrunnlag som akkumuleres fortløpende per måned går faktureringen lekende lett.

Consolve ivaretar behovet for kontroll og redigering av registrerte timer.  Kundeansvarlige kan godkjenne fakturagrunnlaget for hver enkelt kunde i sin kundeportefølje, og i oversiktsbildet vil alle kontrollerte kunder automatisk merkes til overføring. Registrerte timer kan enkelt redigeres fra grunnlaget, og du kan selv velg som timer skal slettes eller utsettes til neste måned.

Fakturagrunnlaget overføres til ditt byrå sin klient i det aktuelle Softrig-miljøet, hvor du gjennom funksjonen samlefakturering kan sende ut alle faktura til dine kunder med noen enkle tastetrykk.

 

Timeregistrering

Gjennom appen TikkTakk kan du enkelt og hurtig registrere timer direkte fra Consolve. Timer som registreres her speiles automatisk i timeregisteringsmodulen i ditt Softrig-miljø, og du kan enkelt navigere deg til dette bildet fra appen. Dette verktøyet gjør det enkelt å fange timer fortløpende, og egner seg særlig godt for hurtigregistrering når timer skal med i fakturagrunnlaget.

 

Portalfunksjonalitet

Consolve er laget for å ivareta behovet til ditt regnskapsbyrå.

Gjennom Tilganger kan du enkelt kjøre smalejobber for å gi flere ansatte tilgang til så mange selskap du vil. På hver enkelt regnskapsfører vil du også kunne redigere spesifikke tilganger i en oversiktlig tabell.

Oppgavelisten gir hver regnskapsfører en oversikt over forefallende oppgaver i alle Softrig-miljø, og selskap åpnes med et klikk.

På kundekortet finner du detaljert informasjon om kundens lønnsomhet, registrerte timer, og status på faktura m.m.

Consolve utvikles fortløpende, og det er mange spennende funksjoner rett rundt hjørnet!